Miley Cyrus Cracks Date Rape Joke During Club Appearance.

Well, how’d you become king, then? Well, Mercia’s a temperate zone! I dunno. Must be a king. The Knights Who Say Ni demand a sacrifice!

What… is your quest?

Burn her anyway! Now, look here, my good man. What do you mean?

  • Camelot!
  • Burn her!
  • We want a shrubbery!!
  • Oh! Come and see the violence inherent in the system! Help, help, I’m being repressed!

I’m not dead!

Why? Found them? In Mercia?! The coconut’s tropical! Ni! Ni! Ni! Ni! We want a shrubbery!!

Bridgekeeper

Burn her! On second thoughts, let’s not go there. It is a silly place. I’m not a witch.

  1. On second thoughts, let’s not go there. It is a silly place.
  2. Ni! Ni! Ni! Ni!
Help, help, I’m being repressed!

Where’d you get the coconuts? And the hat. She’s a witch! On second thoughts, let’s not go there. It is a silly place. Ni! Ni! Ni! Ni! How do you know she is a witch?

What… is your quest?

…Are you suggesting that coconuts migrate? On second thoughts, let’s not go there. It is a silly place. Burn her anyway!

Default

Author Shadow

def7be0e149b5524e2beeae37ca699a6?s=90&r=gTôi là một người yêu thích công nghệ. Tôi thích đọc tất cả những thứ mà mình lượm nhặt được và có chút đam mê viết lách cho dù không sành sỏi như dân nhà nghề ☻.
Tất cả chia sẻ ở đây là làm vì đam mê chứ làm gì có tiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

!Không copy. Nội dung của chúng tôi được bảo vệ bởi Dịch vụ Bảo vệ Pro của DMCA.com theo luật Bản quyền Quốc tế.